School1  533  800 School2  533  800 School3  600  800

Croeso i Ysgol Bro Brynach

"Cyrraedd Y Brig Yw Ein Nod"

 

Agorodd Ysgol Bro Brynach ym mis Medi 2004. Ysgol categori 1 yw hon, sydd yn darparu addysg i blant 3-11 oed o gymunedau Cwmbach, Henllan Amgoed, Llanboidy a Llangynin. Hyrwyddwn ddwyieithrwydd ac mae ein staff brwdfrydig yn ymroddedig i sicrhau fod y disgyblion yn datblygu i'w llawn potensial drwy ysgogi gweithgareddu a chyfleoedd dysgu a chwarae. Ein nod yw i arwain, annog, meithrin a darparu profiadau i'r holl ddisgyblion mewn awyrgylch hapus, gofalus a diogel.  

 

Digwyddiadau wythnos yma: 

Ysgol ar gau nes bydd rhybudd pellach.

Gweler gwybodaeth ddiweddaraf ar ap yr ysgol ac ar ein porthiad trydar.

O ran y pecynnau dysgu, peidiwch â phoeni gormod, gwnewch eich gorau.

Gofalwch ar ôl eich gilydd ac arhoswch yn ddiogel ac yn iach. 

 

       Wwdas Logo   Shelter Cymru Logo 300X156   Welsh Womens Aid Logo

  

 Dilynwch y linciau isod i ddarllen llythyron yr ysgol

Ardal allanol

Dyddiadau i'ch dyddiadur

Llau Pen

Cefnogaeth ELSA

Polisi Diogelu

Polisi Amddiffyn Plant

 Gwybodaeth PaCE

Gwasanaeth "wrap around"

 

 

Wrap Around

 

 


Ar werth: gwisg ysgol ail law mewn cyflwr da

 

 

Portal Logo J2e    School Beat Logo   Hwb Logo