Bore Llyfrgell Dyffryn TafFel rhan o'r broses pontio, cafodd disgyblion blynyddoedd 5 a 6 gwahoddiad i dreulio bore yn llyfrgell Dyffryn Taf. Cawsant drosolwg o'r llyfrgell a'r gwahanol fathau o lyfrau sydd yno. Dilynwyd hyn gan weithgareddau hwylus fel her darganfod llyfrau, cwis a gwaith ymchwil a ddiweddwyd gan y plant yn rhoi cyflwyniad grŵp am y wlad buon yn ymchwilio.