Rygbi Caerfyrddin a'r RhanbarthDistrictrugby

Roedd yn anrhydedd mawr i groesawi Roy Bergiers i'n hysgol ni yn ddiweddar.  

Daeth Roy, cyn chwaraewr rygbi i Gymru, i'r ysgol i gyflwyno siaced bersonol i Owain ar ôl iddo gael ei ddewis i chwarae rygbi i dîm Caerfyrddin a'r Rhanbarth, o dan 11.

Da iawn Owain ar gael dy ddewis a gobeithio bydd e'n dy dywys i gyfleoedd mawr yn y dyfodol.

Pob Lwc!