Arad GochAr 24ain o Fawrth cafodd plant y cyfnod sylfaen weld perfformiad o "Oes Rhaid i Mi Ddeffro?" gan Gwmni Theatr Arad Goch. Roedd y perfformiad rhyngweithiol yn sôn am ddau gymeriad a cherddor sy'n byw ym myd y breuddwydion, le mae unrhyw beth yn bosibl!

Mwynheuodd y plant yn fawr iawn ac fe wnaethant ymrwymo yn y cyfle i fod yn rhan ohono.