Gweithdy AilgylchuDaeth Tony a David o gwmni hyfforddiant ailgylchu ADA i'r ysgol ar 15fed o Hydref i weithio gyda disgyblion cyfnod allweddol 2. Nod y cyflwyniad oedd codi ymwybyddiaeth y plant o ailgylchu a phwysigrwydd ailgylchu ar yr amgylchedd. Cafodd y plant cyfle i edrych a theimlo amrywiaeth o bethau pob dydd sydd wedi eu gwneud o ddefnyddiau a ailgylchwyd fel pensiliau, cwpanau a hyd yn oed carped wedi ei wneud drwy ailgylchu poteli plastig. Dysgon nhw fod tamaid o ymdrech yn medru gwneud gwahaniaeth mawr i'n hamgylchedd.