Her Technoleg 1  3216 4288 Her Technoleg 2  3216 4288 Her Technoleg 3  3216 4288 Her Technoleg 4  3216 4288 Her Technoleg 5  4288 3216 Her Technoleg 6  3216 4288 Her Technoleg 7  3216 4288 Her Technoleg 8  3216 4288 Her Technoleg 9  4288 3216 Her Technoleg 10  3216 2284 Her Technoleg 11  3216 4288

Her TechnolegUnwaith eto eleni, cymerodd disgyblion blwyddyn 6 rhan yn yr her technoleg flynyddol a threfnwyd gan Ysgol Dyffryn Taf fel rhan o'r proses pontio i ddisgyblion sy'n symud o ysgol gynradd i ysgol uwchradd.


Mewn timoedd gyda help mentoriaid Dyffryn Taf, roeddent yn gorfod cynllunio ac adeiladu cerbyd symudol i gario roced syml i'r man lansio. cafodd y disgyblion $800 o gyllid gweithredol i brynu'r darnau a gwasanaethau angenrheidiol i gwblhau'r prosiect.


Gyda'u cerbydau gorffenedig roedd yn amser profi eu llwyddiant. Gyda'u bysedd wedi croesi roedd y timoedd yn gobeithio y byddai'r cerbyd yn medru cario'r roced ar draws y neuadd i'r man lle byddai'r roced yn cael ei lansio fry gan chwa o aer cywasgedig.


Cafodd pawb llawer o hwyl a diolch mawr i bawb yn Nyffryn Taf am drefnu'r diwrnod.