Carol yr ŴylBu côr yr ysgol yn cystadlu yng nghystadleuaeth Carol yr Ŵyl S4C a llwyddon nhw gyrraedd y deg olaf. Cafodd y garol Clywch yr Engyl ei hysgrifennu a'i chyfansoddi gan Mrs Jenner.

Ar 16eg o Dachwedd, ar ôl gyrraedd y rhestr fer, daeth criw allan i ffilmio'r plant yn perfformio'r garol yn Eglwys Sant Brynach.
Dangoswyd y perfformiad ar P'nawn Da, rhaglen boblogaidd S4C ond yn anffodus ni chawsant fuddugoliaeth.

Llongyfarchiadau i Mrs Jenner a'r côr ar eu llwyddiant.